Terminaalin yleisesittely

Alkuvuodesta 2023 käyttöönotettavan Kouvola RR-terminaali tulee käsittämään kaksi 1 100 m pitkää kuormausraidetta sekä syöttö- ja jakeluliikennettä sekä varastointia palvelevat terminaalialueet.

Toiminnallisesti RR-terminaali jaetaan vyöhykkeisiin priorisointiperiaatteiden, käsittelyaikojen ja kenttäviipymien pohjalta. Alueen suunnittelussa on huomioitu myös eri toimijoiden lyhyet siirtomatkat. Laiturialueen yhteydessä sijaitseva 1. lastivyöhyke toimii konttikenttänä ja siirtokuormausalueena. Laiturialueen ja 1. lastivyöhykkeen kokonaispinta-ala on n. 6,2 ha. Lastivyöhykkeet 2. ja 3. käsittävää terminaalikenttäaluetta on n. 13 ha ja tämän takana sijaitsevaa varasto- ja terminaalialuetta samoin n. 13 ha. Porttialueineen RR-terminaalin koko on n. 42 ha.

Railgate terminaalialueet visualisoidussa ilmakuvassa

Kouvola on jo merkittävä rautatielogistiikan keskus, jota RR-terminaalin valmistuminen vahvistaa entisestään. Terminaalialueen jatkoksi Kouvolan kaupunki suunnittelee logistiikka- ja yritysalueita, jotka mahdollistavat yrityksille sijoittumisen terminaalialueen välittömään läheisyyteen.

 

 

Scroll to top