Rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistäjä

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (Kouvola RRT) on moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee tasapuolisesti kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen tarpeita.

Inter- ja multimodaaliterminaali mahdollistaa jopa 1 100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen ja purun sekä palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle. Kouvolaan muodostuu uuden terminaalialueen myötä luotettava, turvallinen, kustannustehokas ja älykäs logistiikkaratkaisu Euroopan ja Aasian välisiin sekä Suomen sisäisiin kuljetuksiin.

Railgate Finland Oy:n hallinnoima Kouvola RRT toimii open access -periaatteella, jonka mukaisesti yhteydet, kapasiteetti sekä tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä.

Lue lisää Railgate Finland esitteestä.

Suomen ainoa EU:n TEN-T -ydinverkon RailRoad -terminaali

Kouvola RRT on osa Kouvolan logistiikkakokonaisuutta, joka ainoana sisämaan terminaalina kuuluu EU:n TEN-T -ydinverkkoon. TEN-T -verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös Kouvolan vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

TEN-T ydinverkosto (kuva: https://vayla.fi/vaylista/liikennejarjestelma/tent )

EU:n ydinverkko
Scroll to top