KCY-terminaali on täydessä käytössä

Kouvolan KCY-terminaali on kokenut vajaan vuoden aikana täydellisen muutoksen, mutta on täydessä käytössä liikennevirtojen muutoksista huolimatta. Terminaalin toimijat ovat tyytyväisiä Kouvolan sijaintiin ja palveluihin. Kouvola RRT otetaan käyttöön tammikuussa 2023....

Kouvolassa rakennetaan logistiikan tulevaisuutta

Ilmastokriisi haastaa meidät kaikki. Globaalit tavaravirrat on järjestettävä tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, päästöt minimoiden. Tavoitteeseen päästään osin raideliikennettä hyödyntämällä. Kouvolassa rakennetaan edellytyksiä tulevaisuuden logistiikalle. Vuonna 2023 käyttöön otettava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, joka mahdollistaa luotettavat, turvalliset, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset rautatiekuljetukset Pohjoismaista Aasiaan sekä Eurooppaan....

Ilmastonäkökulma tukee rautatierahdin kasvua

EU:n ilmastotavoitteet ajavat kuljetuksia kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset tavarankuljetukset siirretään maanteiltä muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteeseen pääseminen edellyttää maantie- ja rautatiekuljetusten yhdistämismahdollisuuksien parantamista. Kombiterminaalien verkosto siirtymän tukena Ruotsissa Ruotsissa on onnistuttu vähentämään kotimaan liikenteen...

Elintarvikelogistiikkaan erikoistunut Juha Rantakaulio Oy

Elintarvikekuljetuksiin erikoistuneen Juha Rantakaulio Oy:n toimitusjohtajana viitisen vuotta toiminut Henri Rantakaulio kertoo, että hänestä on tullut yrittäjä ”veren perintönä”. ”Isäni Juha perusti kuljetusyrityksemme vuonna 1984, elintarvikkeiden ja virvokkeiden lisäksi nykyisin ajetaan myös raakapuuta. Myös veli Juho on nyt osakkaana yrityksessä”. Alan haastavaan kilpailutilanteeseen on vastattu erikoistumalla elintarvikelogistiikkaan. Kouvola on hänen mukaansa hyvä paikka yrittää siinä, kuin joku muukin paikkakunta. Pääkaupunkiseudun läheisyys...

Scroll to top