Railgate Finland – Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama

Kouvola on vahva tavara- ja henkilöliikenteen solmukohta, josta on hyvät liikenneyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Kouvola laajentaa logistiikka-alueitaan rakentamalla parhaillaan uutta, yhdistetyt kuljetukset mahdollistavaa Kouvola RRT -logistiikka-aluetta. Tämä, vuoden 2023 alussa käyttöönotettava, Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama korostaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena.

Railgate Finland Oy kehittää Kouvola RR-terminaalia EU:n tavoitteen mukaisesti open access -periaatteella toimivaksi kaikkia operaattoreita palvelevaksi sisämaan kuivasatamaksi. Hallinnoimme terminaalialuetta ja vuokraamme alueella toimiville yrityksille varastointikenttä- ja toimistotilaa.

Railgate Finland Oy on Kouvolan kaupungin kehittämisyhtiön, Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö.

Tontteja täyden palvelun logistiikka- ja yritysalueelta

Teholassa on heti rakennettavissa eri kokoisia liike- ja toimisto- sekä teollisuus- ja varastotontteja. Kouvolan kaupunki panostaa alueen kehitykseen ja...

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalin viistoilmahavainnekuva

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali valmistuu tänä vuonna

Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama korostaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena.

Scroll to top