Railgate Finland – Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama

Kouvola on vahva tavara- ja henkilöliikenteen solmukohta, josta on hyvät liikenneyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Kouvola laajentaa logistiikka-alueitaan rakentamalla parhaillaan uutta, yhdistetyt kuljetukset mahdollistavaa Kouvola RRT -logistiikka-aluetta. Tämä, vuoden 2023 alussa käyttöönotettava, Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama korostaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena.

Railgate Finland Oy kehittää Kouvola RR-terminaalia EU:n tavoitteen mukaisesti open access -periaatteella toimivaksi kaikkia operaattoreita palvelevaksi sisämaan kuivasatamaksi. Hallinnoimme terminaalialuetta ja vuokraamme alueella toimiville yrityksille varastointikenttä- ja toimistotilaa.

Railgate Finland Oy on Kouvolan kaupungin kehittämisyhtiön, Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö.

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalin viistoilmahavainnekuva

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali valmistuu tänä vuonna

Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama korostaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena.

Terminaalityöntekijä konttipihalla

Kouvolassa rakennetaan logistiikan tulevaisuutta

Ilmastokriisi haastaa meidät kaikki. Globaalit tavaravirrat on järjestettävä tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, päästöt minimoiden. Tavoitteeseen...

Scroll to top